या ब्लॉगवर आपले सहर्ष स्वागत !

Thursday, 30 August 2012

तुझे माझ्यात मिसळणे

तुझे माझ्यात मिसळणे योगायोग नाही
नदी तरी आणखी कुठे जाणार ?
तुला भेटण्याची घाई नाही
शेवटी तु माझीच तर आहे होणार !

कळते ग तुझ्याही लहरींना
ओढ आहे माझ्याच लाटांची
म्हणून मीही निश्चिंत , ना
तमा तुझ्या लांबलेल्या वाटांची !

दिसते उचंबळणारे तुझे काळीज
वाहत्या तव खळखळ प्रवाहात
उशीरही तुझा सोसेल मज
विरेल खारटपणा गोड पाण्यात !

शांत निळाशार माझ्या जलात
असे तृप्तता तुझ्या वेगाला
कधी व्याकुळते मन माझेही
म्हणती समुद्र आला भरतीला !Wednesday, 29 August 2012

दोन टोके

जन्म अन मृत्यू
टोके दोन आयुष्याची
लांब आखूड रेघांच्या
उरी का आशा जगण्याची?

सुख अन दु:ख
एकत्र कसे नांदतात?
संकटात माणसं
दैव का कोसतात?

हासू अन आसू
नयनी कसे कळती?
अश्रू विझवण्या तरी
सारे वेदनेत का जळती?

प्रश्न अन उत्तरे
माहित ज्याची त्याला
उत्तरे समजूनही
जीव विटती का जगण्याला ?