या ब्लॉगवर आपले सहर्ष स्वागत !

Monday, 25 November 2013

रात्र

अंधाराच्या निशब्द हृदयीं तू रुजलेली
चंद्रतारकांच्या क्षीरसागरी भिजलेली

अंधाराच्या ...नाहलीसअन लेली नेसू त्या तमसाचे
त्या नेसुवर ठिपके सजले आक्रोशाचे
दु:ख जीवांचे ओढुनी सारे पांघरलेली
अंधाराच्या ....

दिवसामागून रोजचेच हे येणे जाणे
चराचराला फुलवतेस नव्या प्रभेने
श्रमिकांच्या सुखनिद्रेसाठी मंतरलेली
अंधाराच्या ...

अखिल वेदना वेचुनी झाहली योगिनी
तुझी नीरवता निजलेल्या जीवा अर्पुणी       
सुखस्वप्न घेउनी पुन्हा निशा सजलेली
अंधाराच्या ....

                  -संध्या §