या ब्लॉगवर आपले सहर्ष स्वागत !

Thursday, 12 September 2013

अभिलाषा

नको शोधू दिशा दाही
तव अंतरी मी राही
गेला सांगुनी सखाही
तरी काळजाची लाही

आल्या दिवसाचा रंग
आठवतो तुझा संग
स्वप्न झाहले हे भंग
जीव होई त्राही त्राही

वेड मजला लागले
मन तुझ्यात गुंतले
जरी जीव दुरावले
नेत्र रूप तुझे पाही

असे रोजच जगणे
तुला स्वप्नात बघणे
मग उगाच हसणे
जणू गवसले काही

आस जीवा तू येशील
पुन्हा कवेत घेशील
क्लेश तोवरी सोशील
चित्ती अभिलाषा राही

         -संध्या §